KRISTALBIGG NEDİR?

Teknolojik ve yenilik odaklı iş fikirlerinin hayata geçirilmesini ve başlangıç şirketlerinin kurulmasını amaçlayan TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) ile başarılı şirketlere dönüştürerek ticarileşme fırsatı elde edebilirsiniz. İş fikrinizin girişime dönüşmesi yolunda dokuz yüz bin (900.000) TL TÜBİTAK BİGG Fonu ile %3 hisse karşılığında girişiminize yatırım sağlanmaktadır. Kristal BİGG, TÜBİTAK yatırım desteği ve Türkiye'nin önemli Melek Yatırım ağlarından olan Galata Business Angels Official ve Geometry Venture Development | Angel Investment Fund / Geometri Melek Yatırım Ağı Fonlarının yatırımcı ağlarına ve SGLOBE mentörlüklerine ulaşmayı sağlayan bir girişimcilik hızlandırma programıdır..

BAŞVURU YAP

KİMLER BAŞVURABİLİR?

-Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

-Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;

-Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

-Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak

KRISTAL PROGRAM SÜRECİ

İş Fikri Başvurularının Alınması / BAŞVURU

-İş fikirlerinin PORTAL üzerinden toplanması

İş Fikirlerinin Değerlendirilmesi / DEĞERLENDİRME

-Ön değerlendirme

-Akademisyen değerlendirme aşaması

-I. Aşamaya geçecek girişimcilerin belirlenmesi

I.Aşama Faaliyetleri
EĞİTİM – MENTORLÜK – TECRÜBE AKTARIMI

-Eğitim faaliyetleri
-İş planı yazma süreci ve süreç mentorlüğü
-Nihai iş planlarının oluşturulması
-Değerlendirme ve II. Aşamaya geçecek iş planlarının belirlenmesi

II.Jüri Sunumları  SİMÜLASYON

-Girişimci sunumlarının yapılması ve Bigg Panel Simülasyonu

-TÜBİTAK’a gönderilecek projelerin belirlenmesi ve Bigg 1512 Başvurusu